Rok akademicki 2014/2015 - studia i kurs psychoterapii w Krakowie

ROK I (Podstawy psychoterapii); 2014/2015

Podstawy Psychoterapii - program dla słuchaczy I-go roku (2014/15)


ROK II (Podstawy psychoterapii); 2014/2015

Podstawy Psychoterapii - program dla słuchaczy II-go roku (2014/15)

Po II roku egzamin końcowy z podstaw wiedzy w psychoterapii i wykazanie umiejętności prowadzenia dialogu terapeutycznego.ROK III (Szczegółowe problemy psychoterapii - rok I); 2014/2015

Szczególowe problemy psychoterapii - program dla słuchaczy I-go roku (2014/15)ROK IV (Szczegółowe problemy psychoterapii - rok II); 2014/2015

Szczegółowe problemy psychoterapii - program dla słuchaczy II-go roku (2014/15)Pliki PDF z harmonogramem dostępnie są do pobrania na stronach: 
http://www.mckp.uj.edu.pl/?page_id=575 (Podstawy psychoterapii) 
oraz http://www.mckp.uj.edu.pl/?page_id=613 (Szczegółowe problemy psychoterapii)

Organizatorzy szkolenia zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do harmonogramu.