2021/22 - Kraków - kurs


 

Informujemy, że wszystkie zajęcia szkoleniowe organizowane są zgodnie z epidemiologicznymi
wymogami szczegółowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ogólnymi zasadami GIS.

Uczestnicy zajęć otrzymali w tej sprawie listy z wytycznymi i informacjami.