Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2021

 

Jesienią 2021 roku w Krakowie rozpocznie się kolejna edycja
całościowego, czteroletniego kursu psychoterapii przygotowującego
do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 


 

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w lipcu, sierpniu i wrześniu 2021 roku

 

Dokumenty należy przesyłać do dn. 6.09.2021

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do 16.09.2021. Termin rozmowy będzie przesłany pocztą elektroniczną.

 

Dodatkowe informacje na temat naboru na rok 2021/22: 126331203

 


Rekrutacja 2021

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii.
Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do przysyłania zestawu wymaganych dokumentów.

 

Rozpatrywane będą jedynie kompletne zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu zawierające:

 1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs.
 2. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną ankietę osobową wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.
 3. Potwierdzenie wpłaty należności za udział w postępowaniu rekrutacyjnym - 50 PLN płatne przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”
  (PKO BP I Oddział w Krakowie; 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997).
 4. Kopię dyplomu lekarza/magistra.
 5. Zwięzły życiorys zawodowy.
 6. Ew. zaświadczenia o innych szkoleniach i wybrane przez kandydatkę/a dokumenty (np. zaświadczenia: o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego).
 7. Ew. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniane będą wyłącznie elementy szkolenia potwierdzone na piśmie.

 

Kompletne zgłoszenia należy nadać pocztą tradycyjną. Ponadto na poniżej zamieszczony adres email prosimy przesłać zeskanowane: podanie o przyjęcie na kurs, ankietę osobową,  potwierdzenie dokonania opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ewentualnie informację (oświadczenie własne) o jednoczesnym uczestniczeniu w rekrutacji na studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii prowadzone przez MCKP UJ (ostatnia pozycja dotyczy osób, które planują wziąć udział w rekrutacji zarówno na kurs, jak i na studia).

 

Adresy do przesyłania zgłoszeń

Katedra Psychoterapii UJ CM
ul. Lenartowicza 14 (piętro II)
31-138 Kraków

z dopiskiem: Kurs psychoterapii Kraków 2021 - zgłoszenie

zgloszenie_krakow_2021@kurs-psychoterapii.pl

 

 


Rozmowy kwalifikacyjne

 

Do oceny kandydatów pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej)*,
 • przygotowanie teoretyczne (np. studia podyplomowe, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, warsztatach, szpoleniach specjalistycznych, stopnie/tutuły naukowe itp)*,
 • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej)*,
 • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania (np. terapia własna)*,
 • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
 • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP*

* - wymagane udokumentowanie na piśmie.

 

Do rozmowy należy przystąpić mając w gotowości do okazania oryginały przesłanych wcześniej dokumentów.

 


Rekrutacja 2021

Opłaty za część teoretyczną i ćwiczeniową na pierwszym i drugim roku szkolenia wynosi 4500 PLN brutto za jeden rok akademicki. Kolejne lata kursu są realizowane w ramach aneksów do umowy. Cena szkolenia jest ustalana na bieżąco z uwzględnianiem wysokości kosztów organizacji kursu.

Informacje szczegółowe na temat szkolenia