Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2021

 

Jesienią 2021 roku w Krakowie rozpocznie się kolejna edycja
całościowego, czteroletniego kursu psychoterapii przygotowującego
do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 


 

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone w lipcu, sierpniu i wrześniu 2021 roku

 

Dokumenty należy przesyłać do dn. 6.09.2021

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone do 16.09.2021. Termin rozmowy będzie przesłany pocztą elektroniczną.

 


Rekrutacja 2021

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii.
Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do przysyłania zestawu wymaganych dokumentów.

 

Rozpatrywane będą jedynie kompletne zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu zawierające:

 1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs.
 2. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną ankietę osobową wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.
 3. Potwierdzenie wpłaty należności za udział w postępowaniu rekrutacyjnym - 50 PLN płatne przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”
  (PKO BP I Oddział w Krakowie; 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997).
 4. Kopię dyplomu lekarza/magistra.
 5. Zwięzły życiorys zawodowy.
 6. Ew. zaświadczenia o innych szkoleniach i wybrane przez kandydatkę/a dokumenty (np. zaświadczenia: o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego).
 7. Ew. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniane będą wyłącznie elementy szkolenia potwierdzone na piśmie.

 

Kompletne zgłoszenia należy nadać pocztą tradycyjną. Ponadto na poniżej zamieszczony adres email prosimy przesłać zeskanowane: podanie o przyjęcie na kurs, ankietę osobową,  potwierdzenie dokonania opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz ewentualnie informację (oświadczenie własne) o jednoczesnym uczestniczeniu w rekrutacji na studia podyplomowe Podstawy Psychoterapii prowadzone przez MCKP UJ (ostatnia pozycja dotyczy osób, które planują wziąć udział w rekrutacji zarówno na kurs, jak i na studia).

 

Adresy do przesyłania zgłoszeń

Katedra Psychoterapii UJ CM
ul. Lenartowicza 14 (piętro II)
31-138 Kraków

z dopiskiem: Kurs psychoterapii Kraków 2021 - zgłoszenie

zgloszenie_krakow_2021@kurs-psychoterapii.pl

 

 


Rozmowy kwalifikacyjne

 

Do oceny kandydatów pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej)*,
 • przygotowanie teoretyczne (np. studia podyplomowe, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, warsztatach, szpoleniach specjalistycznych, stopnie/tutuły naukowe itp)*,
 • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej)*,
 • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania (np. terapia własna)*,
 • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
 • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP*

* - wymagane udokumentowanie na piśmie.

 

Do rozmowy należy przystąpić mając w gotowości do okazania oryginały przesłanych wcześniej dokumentów.

 


Rekrutacja 2021

Opłaty za część teoretyczną i ćwiczeniową na pierwszym i drugim roku szkolenia wynosi 4500 PLN brutto za jeden rok akademicki. Kolejne lata kursu są realizowane w ramach aneksów do umowy. Cena szkolenia jest ustalana na bieżąco z uwzględnianiem wysokości kosztów organizacji kursu.

Informacje szczegółowe na temat szkolenia