Kraków - 2023/24 - całościowy kurs psychoterapii


     I rok II rok III rok IV rok    

Superwizja, terapia własna, grupa Balinta,    Zgrupowania dydaktyczno-treningowe


 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie w czasie trwania roku akademickiego.