2020/21 - Kraków - kurs


 

Informujemy, że wszystkie zajęcia szkoleniowe organizowane są zgodnie z epidemiologicznymi
wymogami szczegółowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ogólnymi zasadami GIS.

Uczestnicy zajęć otrzymali w tej sprawie listy z wytycznymi i informacjami.

 

W związku ze zmianą ograniczeń obowiązujących w strefach żółtej i czerwonej zajęcia teoretyczne
od dnia 17.10.2020 będą prowadzone w formule zdalnej (on-line).

W związku ze zmianą ograniczeń obowiązujących w strefie czerwonej wszystkie zajęcia
do dnia 29.11.2020 będą prowadzone w formule zdalnej (on-line).

Zgodnie ze zmianą obowiązujących zasad związanych z pandemią SARS-CoV-2 zajęcia
do dnia 11.04.2021 będą prowadzone w formule zdalnej (on-line).

Zgodnie ze zmianą obowiązujących zasad związanych z pandemią SARS-CoV-2 zajęcia
do dnia 18.04.2021 będą prowadzone w formule zdalnej (on-line).


Zajęcia ćwiczeniowe, które zostały przeniesione ze względu na ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2
będą przeprowadzone we wrześniu 2021 roku zgodnie z ustaleniami z osobami prowadącymi grupy.