Lublin - 2022/2023

 

Informujemy, że wszystkie zajęcia szkoleniowe organizowane są zgodnie z epidemiologicznymi
wymogami szczegółowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ogólnymi zasadami GIS.
Uczestnicy zajęć otrzymali w tej sprawie listy z wytycznymi i informacjami.