2022/23 - Kraków - kurs


     I rok II rok III rok IV rok    

Superwizja, terapia własna, grupa Balinta,    Zgrupowania dydaktyczno-treningowe


 

Informujemy, że wszystkie zajęcia szkoleniowe organizowane są zgodnie z epidemiologicznymi
wymogami szczegółowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ogólnymi zasadami GIS.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie w czasie trwania roku akademickiego.