Rok akademicki 2013/2014

 ROK I (Podstawy psychoterapii); 2013/2014Podstawy Psychoterapii - program dla słuchaczy I-go roku (2013/14)

 ROK II (Podstawy psychoterapii); 2013/2014odstawy Psychoterapii - program dla słuchaczy II-go roku (2013/14)

 ROK III (Szczegółowe problemy psychoterapii - rok I); 2013/2014Szczególowe problemy psychoterapii - program dla słuchaczy I-go roku (2013/14)

 ROK IV (Szczegółowe problemy psychoterapii - rok II); 2013/2014Szczególowe problemy psychoterapii - program dla słuchaczy II-go roku (2013/14)

 

Organizatorzy szkolenia zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do harmonogramu.