Zgrupowania dydaktyczno-treningowe

 


 

Edycja:

11.12.2022-17.12.2022 (lista zamknięta, informacja została przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej)

12.02.2022-18.02.2023 (lista rezerwowa)

12.03.2022-18.03.2023 (lista zamknięta, informacja została przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej)

 


 

 

11.12.2022-17.12.2022 (lista zamknięta, informacja została przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej)

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Informujemy o planach zrealizowania w dniach 11.12.2022-17.12.2022 zgrupowania treningowo-dydaktycznego. 

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

 

Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

Każde zgrupowanie odbywa się z zachowaniem aktualnych ograniczeń epidemicznych. 

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (dostęp do formularza zostanie ponownie udostępniony w środę 16.11.2022 o godzinie 20:00 - lista rezerwowa):

https://kurs-psychoterapii.pl/informacje/zapisy-na-zgrupowanie-dydaktyczno-treningowe/

 

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Termin wpłaty zadatku, po potwierdzeniu zgłoszenia: 17.10.2022. Należy wpłacić kwotę 500 zł na konto Fundacji „Psychomed”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Termin wpłat pełnej kwoty: 7.11.2022

 

Cena zgrupowania wynosi 3333,33 zł + 766,67 (VAT 23%), czyli brutto 4100 zł (cztery tysiące sto złotych), pomniejszone o wpłacony zadatek.

 

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji „Psychomed”:     

PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.

 

 

Miejsce zgrupowania - hotel "Limanova" w Limanowej, ul. Sikorskiego 28, http://www.limanovahotel.pl/ (11.12.2022-17.12.2022)

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 293 zł za dzień pobytu, (cena 1758 zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę 1758zł należy wpłacić na konto hotelu w terminie 14 dni przed przyjazdem. Nr konta: 16 8804 0000 0030 0020 6444 0002. Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Limanova. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu uzyskania faktury należy kontaktować się z wyprzedzeniem i bezpośrednio z hotelem. 

 

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia,  stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

 

Przed zgrupowaniem zostaną przesłane informacje dotyczące wymagań związanych z pandemią. Rekomendowane jest posiadanie aktualnego certyfikatu szczepienia COVID-19 (https://pacjent.gov.pl/). W zgrupowaniu nie mogą uczestniczyć osoby z objawami infekcji. Zalecamy przyjęcie dawki przypominającej szczepionki p/w COVID-19 (https://pacjent.gov.pl/) oraz szczepionki p/w grypie najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Możliwe są zmiany zasad organizacji i terminów wynikające z przepisów związanych z pandemią obowiązujących w czasie zgrupowań. Prosimy o sprawdzanie poczty mailowej, informacje mogą być wysyłane z niewielkim wyprzedzeniem. 

 

 

Kolejne edycje zgrupowań będą organizowane w 2023 roku. Szczegółowe informację będą publikowane z wyprzedzeniem.

 

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Psychomed

 


 

12.02.2022-18.02.2023 (lista rezerwowa)

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o planach zrealizowania w dniach 12-18.02.2023 zgrupowania treningowo-dydaktycznego.

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

 

Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

Każde zgrupowanie odbywa się z zachowaniem aktualnych ograniczeń epidemicznych.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (dostęp do formularza zostanie udostępniony w środę 16.11.2022 o godzinie 20:00 - decyduje kolejność zgłoszeń):

 

https://kurs-psychoterapii.pl/informacje/zapisy-na-zgrupowanie-dydaktyczno-treningowe/

 

Termin wpłaty zadatku, po potwierdzeniu zgłoszenia: 23.11.2022. Należy wpłacić kwotę 500 zł na konto Fundacji „Psychomed”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Termin wpłat pełnej kwoty: 10.01.2023

 

Cena zgrupowania wynosi 3690zł + 848,70zł (VAT 23%), czyli brutto 4538,70 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem 70/100 złotych), pomniejszone o wpłacony zadatek.

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:     
PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.

 

Miejsce zgrupowania:
Szumy Park Hotel & Restaurant, ul. Leśna 4, 22-672 Susiec, http://www.szumypark.pl/ (12-18.02.2023)

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 343,33 zł za dzień pobytu, (cena 2060 zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę 2060 zł należy wpłacić na konto hotelu w terminie 14 dni przed przyjazdem.
 
Dane do uiszczenia opłaty za pobyt:

Zakład Gastronomiczny "U Antka" Antoni Wyszyński w spadku; Łaszczówka-Kolonia 85, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP: 9211000390; Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
Nr konta: 32 9639 0009 2001 0002 3878 0003
 
Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Szumy Park. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu uzyskania faktury należy kontaktować się z wyprzedzeniem i bezpośrednio z hotelem.

 

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia,  stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz karimaty do zajęć w pozycji leżącej.

 

Każde zgrupowanie odbywa się z zachowaniem aktualnych ograniczeń epidemicznych. Zalecane jest posiadanie aktualnego certyfikatu szczepienia COVID-19 (http://pacjent.gov.pl/) i innych np. przeciwko grypie oraz przygotowanie środków ochrony. W zgrupowaniu nie mogą wziąć udziału osoby z objawami infekcji.  

 

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed

 


 

12.03.2022-18.03.2023 (lista zamknięta, informacja została przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej)

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o planach zrealizowania w dniach 12-18.03.2023 zgrupowania treningowo-dydaktycznego.

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

 

Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

Każde zgrupowanie odbywa się z zachowaniem aktualnych ograniczeń epidemicznych.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (dostęp do formularza zostanie udostępniony w środę 16.11.2022 o godzinie 20:00 - decyduje kolejność zgłoszeń):

 

https://kurs-psychoterapii.pl/informacje/zapisy-na-zgrupowanie-dydaktyczno-treningowe/

 

Termin wpłaty zadatku, po potwierdzeniu zgłoszenia: 23.11.2022. Należy wpłacić kwotę 500 zł na konto Fundacji „Psychomed”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Termin wpłat pełnej kwoty: 6.02.2023

 

Cena zgrupowania wynosi 3690zł + 848,70zł (VAT 23%), czyli brutto 4538,70 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem 70/100 złotych), pomniejszone o wpłacony zadatek.

 

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:     
PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.

 

Miejsce zgrupowania – hotel "Limanova" w Limanowej, ul. Sikorskiego 28, http://www.limanovahotel.pl/ (12-18.03.2023)

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 293 zł za dzień pobytu, (cena 1758 zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę 1758 zł należy wpłacić na konto hotelu w terminie 14 dni przed przyjazdem. Nr konta: 16 8804 0000 0030 0020 6444 0002. Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Limanova. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu uzyskania faktury należy kontaktować się z wyprzedzeniem i bezpośrednio z hotelem.

 

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia,  stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz karimaty do zajęć w pozycji leżącej.

 

Każde zgrupowanie odbywa się z zachowaniem aktualnych ograniczeń epidemicznych. Zalecane jest posiadanie aktualnego certyfikatu szczepienia COVID-19 (http://pacjent.gov.pl/) i innych np. przeciwko grypie oraz przygotowanie środków ochrony. W zgrupowaniu nie mogą wziąć udziału osoby z objawami infekcji.

 

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed