Zgrupowania dydaktyczno-treningowe

Edycja:

14.05.2023-20.05.2023 (zapisy zostały otwarte).

 

 

Szanowni Państwo, 
 
Informujemy o planach zrealizowania w dniach 14-20.05.2023 zgrupowania treningowo-dydaktycznego. 
 
Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).
 
Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (decyduje kolejność zgłoszeń): 
 

 

https://kurs-psychoterapii.pl/informacje/zapisy-na-zgrupowanie-dydaktyczno-treningowe/
 

 

Termin wpłaty zadatku, po potwierdzeniu zgłoszenia: 24.03.2023. Należy wpłacić kwotę 500 zł na konto Fundacji „Psychomed”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zadatek nie podlega zwrotowi.
 
Termin wpłat pełnej kwoty: 17.04.2023 
 
Cena zgrupowania wynosi 3690 zł+ 848,70 zł (VAT 23%), czyli brutto 4538,70 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem 70/100 złotych), pomniejszone o wpłacony zadatek.
 
Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:     
PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.
 

 

Miejsce zgrupowania – Pałac Polanka Restauracja, Hotel & Spa
ul. Popiełuszki 103
38-400 Krosno
https://www.palacpolanka.pl/

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą ok. 310 zł za dzień pobytu (cena ok. 1860 zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę za pobyt należy wpłacić na konto hotelu (Pałac Polanka Restauracja, Hotel & Spa Rafał Prync; 10 1500 1487 1214 8003 1486 0000) w terminie 14 dni przed przyjazdem. Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Polanka. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu uzyskania faktury należy kontaktować się z wyprzedzeniem i bezpośrednio z hotelem (e-mail: rezerwacje@palacpolanka.pl, tel.: +48 (13) 492 44 55).


 
Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia, stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz karimaty do zajęć w pozycji leżącej. 
 
Zalecane jest posiadanie aktualnego certyfikatu szczepienia COVID-19 (http://pacjent.gov.pl/) i innych np. przeciwko grypie oraz przygotowanie środków ochrony. Możliwe są zmiany zasad organizacji i terminów wynikające z  przepisów związanych z pandemią obowiązujących w czasie zgrupowań. Prosimy o sprawdzanie poczty mailowej, informacje mogą być wysyłane z niewielkim wyprzedzeniem. 
 
 
 
Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed