Zgrupowania dydaktyczno-treningowe


Szanowni Państwo,

 

Informujemy o planach zrealizowania kolejnej edycji zgrupowania treningowo-dydaktycznego w dniach 15.09.2024-21.09.2024.

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

 

Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (decyduje kolejność zgłoszeń; otwarcie zapisów oraz dostępu do strony internetowej - środa 19.06.2024 godz. 21:00):

 

https://kurs-psychoterapii.pl/informacje/zapisy-na-zgrupowanie-dydaktyczno-treningowe/

 

Termin wpłaty zadatku, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia: 24.06.2024. Należy wpłacić kwotę 600 zł na konto Fundacji „Psychomed". W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu niezależnie od przyczyny zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Koszt zgrupowania (wliczając zadatek) wynosi 4710, 90 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 90/100), w tym: kwota netto 3830, 00 zł + 23% VAT w wysokości 880,90 zł.

 

Termin wpłaty do pełnej kwoty: 05.08.2024 (4110,90 zł)

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed":  

PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.

 

Miejsce zgrupowania:

 

Hotel „Limanova"

ul. Sikorskiego 28

Limanowa

http://www.limanovahotel.pl/

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą ok. 342zł za dzień pobytu (cena 2052zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę za pobyt należy wpłacić na konto hotelu w terminie 14 dni przed przyjazdem. 

 

Nr konta: 16 8804 0000 0030 0020 6444 0002

 

Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Limanova. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu uzyskania faktury należy kontaktować się z wyprzedzeniem i bezpośrednio z hotelem.

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia, stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu z elementami odblaskowymi oraz karimaty do zajęć w pozycji leżącej.

 

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Psychomed