Zgrupowania dydaktyczno-treningowe


 

Edycja 12.05.2024 - 18.05.2024

 

Edycje: 04.02-10.02.2024 oraz 03.03-09.03.2024 (zapisy zamknięte)

 


 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o planach zrealizowania kolejnej edycji zgrupowania treningowo-dydaktycznego w dniach 12.05.2024-18.05.2024.

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

 

Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (decyduje kolejność zgłoszeń; otwarcie zapisów oraz dostępu do strony internetowej - środa 06.03.2023 godz. 21:00):

 

https://kurs-psychoterapii.pl/informacje/zapisy-na-zgrupowanie-dydaktyczno-treningowe/

 

Termin wpłaty zadatku, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia: 15.03.2023. Należy wpłacić kwotę 600 zł na konto Fundacji „Psychomed”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu niezależnie od przyczyny zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Koszt zgrupowania (wliczając zadatek) wynosi 4710, 90 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 90/100), w tym: kwota netto 3830, 00 zł + 23% VAT w wysokości 880,90 zł. 

 

Termin wpłaty do pełnej kwoty: 08.04.2024 (4110,90 zł) 

 

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:   

PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.

 

Miejsce zgrupowania – Pałac Polanka Restauracja, Hotel & Spa

ul. Popiełuszki 103

38-400 Krosno

https://www.palacpolanka.pl/

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą ok. 342zł za dzień pobytu (cena 2052zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę za pobyt należy wpłacić na konto hotelu (10 1500 1487 1214 8003 1486 0000; Pałac Polanka Restauracja, Hotel & Spa Rafał Prync) w terminie 14 dni przed przyjazdem

 

Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Polanka. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu uzyskania faktury należy kontaktować się z wyprzedzeniem i bezpośrednio z hotelem. 

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia, stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu z elementami odblaskowymi oraz karimaty do zajęć w pozycji leżącej.

 

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Psychomed

  

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o planach zrealizowania dwóch kolejnych edycji zgrupowania treningowo-dydaktycznego:

  1. w dniach 04.02-10.02.2024
  2. w dniach 03.03-09.03.2024

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

 

Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (decyduje kolejność zgłoszeń; otwarcie zapisów oraz dostępu do strony internetowej - środa 06.12.2023 godz. 21:00):

 

(zapisy zamknięte;  kurs-psychoterapii.pl/informacje/zapisy-na-zgrupowanie-dydaktyczno-treningowe)

 

Termin wpłaty zadatku, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia: 12.12.2023. Należy wpłacić kwotę 600 zł na konto Fundacji „Psychomed”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu niezależnie od przyczyny zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Koszt zgrupowania (wliczając zadatek) wynosi 4710, 90 zł brutto (słownie: cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 90/100), w tym: kwota netto 3830, 00 zł + 23% VAT w wysokości 880,90 zł. 

 

Termin wpłaty do pełnej kwoty:

  1. edycja: 04-10.02.24 do 07.01.2024 (4110,90 zł) 
  2. edycja: 03-09.03.24 do 04.02.2024 (4110,90 zł) 

 

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:   

PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.

 

 

Miejsce zgrupowania (edycja 04-10.02.24 oraz 03-09.03.24):

Hotel „Limanova”

ul. Sikorskiego 28

Limanowa

http://www.limanovahotel.pl/

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 320 zł za dzień pobytu (cena 1930 zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę 1930 zł należy wpłacić na konto hotelu w terminie 14 dni przed przyjazdem

Nr konta: 16 8804 0000 0030 0020 6444 0002.

 

Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Limanova. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu uzyskania faktury należy kontaktować się z wyprzedzeniem i bezpośrednio z hotelem.

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia, stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu z elementami odblaskowymi oraz karimaty do zajęć w pozycji leżącej.

 

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Psychomed