Zgrupowania dydaktyczno-treningowe


 

Szanowni Państwo,  

 

Informujemy o planach zrealizowania w dniach 25.09-01.10.2022 zgrupowania treningowo-dydaktycznego.  

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe  umożliwia  zapoznanie  się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest  szczególnie  ważne  na  początku  szkolenia  do  certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

Udział  w  zgrupowaniu  jest  obowiązkowym  elementem szkolenia do uzyskania  certyfikatu  psychoterapeuty  PTP  prowadzonego  przez  Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.
Każde  zgrupowanie  odbywa się  z  zachowaniem  aktualnych  ograniczeń epidemicznych.  

Ze  względu  na  trwający  proces  ustępowania  pandemii  udział w zgrupowaniach  możliwy  jest  tylko  dla  osób,  które  w  dniu  rozpoczęcia zgrupowania będą po pełnym szczepieniu trzema dawkami, data podania trzeciej  dawki  powinna  być  co  najmniej  14  dni  przed  rozpoczęciem zgrupowania.

 

Termin  potwierdzenia  udziału:  23.06.2022.  Prosimy  o  przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (decyduje kolejność zgłoszeń): 
https://forms.gle/fndUtgF4VSyCKZvg9

 

Termin wpłaty zadatku, po potwierdzeniu zgłoszenia: 27.06.2022. Należy wpłacić  kwotę  500 zł  na  konto  Fundacji  „Psychomed”.  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu zadatek nie podlega zwrotowi.

Termin wpłat pełnej kwoty: 08.08.2022  

 

Cena zgrupowania wynosi 3052 zł+*702 zł (23% VAT), czyli brutto 3754 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote), pomniejszone o wpłacony zadatek.

 

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:

PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.

 

Miejsce zgrupowania - hotel "Limanova" w Limanowej, ul. Sikorskiego 28, http://www.limanovahotel.pl/.

Koszty zakwaterowania  i  pełnego  wyżywienia  wynoszą  259 zł  za  dzień pobytu, (cena 1554 zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę 1554zł należy  wpłacić  na konto  hotelu  w terminie  14 dni  przed  przyjazdem. Nr konta: 16 8804 0000 0030 0020 6444 0002. Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Limanova. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w  celu  uzyskania  faktury  należy  kontaktować  się  z  wyprzedzeniem  i bezpośrednio z hotelem.  

Zgrupowanie rozpoczyna  się  o  godzinie  19:30  zebraniem  społeczności  w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet  niezawinionego  przez  Państwa,  nie  będzie  można  uczestniczyć  w zgrupowaniu.  Konieczne  jest  zabranie  ze  sobą  odpowiedniego  obuwia  i stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu.  

Przed  zgrupowaniem  zostaną  przesłane  informacje  dotyczące  wymagań związanych z pandemią. Możliwe są zmiany zasad organizacji i terminów wynikające z przepisów związanych z pandemią obowiązujących w czasie zgrupowań. Prosimy o sprawdzanie poczty mailowej, informacje mogą być wysyłane z niewielkim wyprzedzeniem.  

 

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed