Zgrupowania dydaktyczno-treningowe


 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w zgrupowaniu w terminie 05-11.12.2021 została zamknięta.

Bieżące informacje są przesyłane drogą poczty elektronicznej.

 


 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o planach zrealizowania w dniach 06-12.02.2022 oraz 20-26.03.2022 dwóch edycji zgrupowania treningowo-dydaktycznego.

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

 

Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

Każde zgrupowanie odbędzie się z zachowaniem aktualnych ograniczeń epidemicznych.

 

Ze względu na trwający proces ustępowania pandemii udział w zgrupowaniach możliwy jest tylko dla osób, u których w dniu rozpoczęcia zgrupowania będzie występować odporność przeciwko Covid-19 potwierdzona aktualnymi dokumentami (np. będą po pełnym szczepieniu trzema dawkami)

 

Termin potwierdzenia udziału: 15.11.2021.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (decyduje kolejność zgłoszeń):

https://forms.gle/pnfjbye58SPaksTe8

 

Termin wpłaty zadatku, po potwierdzeniu zgłoszenia: 22.11.2021. Należy wpłacić kwotę 400zł na konto Fundacji „Psychomed”.

 

Termin wpłat pełnej kwoty: 4.01.2022 dla zgrupowania w terminie 06-12.02.2022 oraz odpowiednio 14.02.2022 dla zgrupowania w terminie 20-26.03.2022.

 

Cena zgrupowania wynosi 2756zł+*634zł (23% VAT), czyli brutto 3390 zł (trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych), pomniejszone o wpłacony zadatek.

 

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:   

PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.

 

Miejsce zgrupowania - hotel "Limanova" w Limanowej, ul. Sikorskiego 28, http://www.limanovahotel.pl/.

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 216 zł za dzień pobytu, (cena 1296 zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę 1296zł należy wpłacić na konto hotelu w terminie 14 dni przed przyjazdem. Nr konta: 16 8804 0000 0030 0020 6444 0002. Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Limanova. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu uzyskania faktury należy kontaktować się z wyprzedzeniem i bezpośrednio z hotelem.

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia i stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

 

Przed zgrupowaniem zostaną przesłane informacje dotyczące wymagań związanych z pandemią. Możliwe są zmiany zasad organizacji i terminów wynikające z przepisów związanych z pandemią obowiązujących w czasie zgrupowań. Prosimy o sprawdzanie poczty mailowej, informacje mogą być wysyłane z niewielkim wyprzedzeniem.

 

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed