Zgrupowania dydaktyczno-treningowe

Szanowni Państwo,
 
Informujemy o planach zrealizowania w dniach 19-25.11.23 zgrupowania treningowo-dydaktycznego.
 
Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).
 
Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.
 
Prosimy o przesłanie zgłoszenia korzystając z ankiety (decyduje kolejność zgłoszeń; otwarcie zapisów środa 27.09.2023 godz. 21:00):
 
 
https://kurs-psychoterapii.pl/informacje/zapisy-na-zgrupowanie-dydaktyczno-treningowe/
 
 
Termin wpłaty zadatku, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia: 02.10.2023. Należy wpłacić kwotę 600 zł na konto Fundacji „Psychomed”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu niezależnie od przyczyny zadatek nie podlega zwrotowi.
 

Termin wpłat pełnej kwoty: 20.10.2023
 

Cena zgrupowania wynosi 3690 zł + 848,70 zł (VAT 23%), czyli brutto 4538,70 zł (cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem 70/100 złotych), pomniejszone o wpłacony zadatek.
 

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:    
PKO BP I Oddział w Krakowie 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.
 

Miejsce zgrupowania – hotel „Limanova”
ul. Sikorskiego 28
Limanowa
http://www.limanovahotel.pl/

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 310 zł za dzień pobytu (cena 1860 zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę 1860 zł należy wpłacić na konto hotelu w terminie 14 dni przed przyjazdem. Nr konta: 16 8804 0000 0030 0020 6444 0002.

 

Fakturę za pobyt w hotelu wystawia Recepcja Hotelu Limanova. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w celu uzyskania faktury należy kontaktować się z wyprzedzeniem i bezpośrednio z hotelem.

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia, stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu oraz karimaty do zajęć w pozycji leżącej.
 
 
Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed