click tracking
Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2020 | KURS PSYCHOTERAPII

Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2020

 

Jesienią 2020 roku w Krakowie rozpocznie się kolejna edycja
całościowego, czteroletniego kursu psychoterapii przygotowującego
do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Serdecznie zapraszamy do podjęcia szkolenia.

 


Rekrutacja 2020

informacje szczegółowe na temat trybu zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu:

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii. Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do przysyłania zestawu wymaganych dokumentów.

 

Rozpatrywane będą jedynie kompletne zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu zawierające:

 1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs.
 2. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną ankietę osobową wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.
 3. Potwierdzenie wpłaty należności za udział w postępowaniu rekrutacyjnym - 50 PLN płatne przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”
  (PKO BP I Oddział w Krakowie; 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997).**
 4. Kopię dyplomu lekarza/magistra.
 5. Zwięzły życiorys zawodowy.
 6. Ew. zaświadczenia o innych szkoleniach i wybrane przez kandydatkę/a dokumenty (np. zaświadczenia: o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego).**
 7. Ew. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.**

** - nie dotyczy osób, które uczestniczyły w bieżącym roku w postępowaniu rekrutacyjnym do udziału w szkoleniu prowadzonym w formie studiów podyplomowych.

 

Kompletne zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną. Ponadto zeskanowane podanie o przyjęcie na kurs, ankietę osobową oraz potwierdzenie dokonania opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym lub informację o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do udziału w szkoleniu prowadzonym w formie studiów podyplomowych należy przesłać pocztą elektroniczną.

 

Adresy do przesyłania zgłoszeń

Katedra Psychoterapii UJ CM
ul. Lenartowicza 14 (piętro II)
31-138 Kraków

z dopiskiem: Kurs psychoterapii Kraków 2020 - zgłoszenie

zgloszenie_krakow_2020@kurs-psychoterapii.pl

 

 


Rekrutacja 2020

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej),
 • przygotowanie teoretyczne,
 • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
 • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
 • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
 • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

 


Rekrutacja 2020

Opłaty za część teoretyczną i ćwiczeniową na pierwszym roku szkolenia pozostaną na poziomie obowiązującym w roku akademickim 2019/20 - tj. 4250 PLN brutto za jeden rok akademicki. Kolejne lata kursu są realizowane w ramach aneksów do umowy. Cena szkolenia jest ustalana na bieżąco z uwzględnianiem wysokości kosztów organizacji kursu.

Informacje szczegółowe na temat szkolenia