Zgrupowania dydaktyczno-treningowe

Szanowni Państwo,

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

W roku akademickim 2020/2021 kolejne zgrupowania dydaktyczno-treningowe odbędą się w terminach:

27.06 - 03.07.2021

Następne terminy zostaną ogłoszone w drugiej połowie 2021 roku.

 

O terminie udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, dla których zabraknie miejsca we wskazanym terminie, będą uczestniczyć w drugim terminie zależnie od dostępności miejsc. Zadatek przeznaczony jest na pokrycie ogólnych kosztów organizacyjnych (wynajem sal, administracja itp.) i jest bezzwrotny.

 

Terminy wniesienia pełnych opłat dla kolejnych zgrupowań:

27.06 - 03.07.2021: do 05.06.2021

 

Cena udziału w zgrupowaniu wynosi 2400zł+552zł (23% VAT), czyli brutto 2952 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) + koszt zakwaterowania i wyżywienia.
    

 

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:     

PKO BP I Oddział w Krakowie  20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.
        

 
Miejsce zgrupowania - hotel "Limanova" w Limanowej, ul. Sikorskiego 28, http://www.limanovahotel.pl/.

 

Liczba miejsc na każde zgrupowanie jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów.

 

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Psychomed