click tracking
Zgrupowania dydaktyczno-treningowe | KURS PSYCHOTERAPII

Zgrupowania dydaktyczno-treningowe

Szanowni Państwo,

 

Zgrupowanie treningowo-dydaktyczne jest formą doświadczenia własnego z elementami dydaktycznymi. Obejmuje 60 godzin szkolenia. Jest obowiązkowym elementem szkolenia wymaganym do zaliczenia 2 roku szkolenia/do przyjęcia na 3 rok studiów. Zgrupowanie pozwala rozpocząć proces doświadczenia własnego oraz przygotowuje do uczestnictwa w ćwiczeniach prowadzonych na 3 i 4 roku szkolenia. Zgrupowanie organizowane jest w formie tygodniowego wyjazdu. Każdy uczestnik zobowiązany jest zaliczyć udział w zgrupowaniu w czasie pierwszych dwu lat szkolenia.

 

W roku akademickim 2017/18 zgrupowania dydaktyczno-treningowe odbędą się w terminach:
14 – 20.01.2018
13 – 19.05.2018

 

Prosimy przesyłać zgłoszenia udziału do 15.11.2017 ze wskazaniem terminu wraz z dowodem wpłaty zadatku w wysokości 400zł.

 

O terminie udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, dla których zabraknie miejsca we wskazanym terminie, będą uczestniczyć w drugim terminie zależnie od dostępności miejsc. Zadatek przeznaczony jest na pokrycie ogólnych kosztów organizacyjnych (wynajem sal, itp.) i jest bezzwrotny.

 

Terminy wniesienia pełnych opłat dla kolejnych zgrupowań:

 

dla zgrupowania w pierwszym terminie:
1 rata 50% 1153zł do 2.12.2017,
2 rata 50% 1153zł do 2.01.2018

 

dla zgrupowania w drugim terminie:
całość 2306zł do 15.04.2018.

 

Cena każdego zgrupowania wynosi 2200zł+506zł (23% VAT), czyli brutto 2706 zł (dwa tysiące siedemset sześć złotych).
    

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:     

PKO BP I Oddział w Krakowie 
20 1020 2892 0000 5102 0153 0997

 

Miejsce zgrupowania - hotel "Limanova" w Limanowej, ul. Sikorskiego 28, http://www.limanovahotel.pl/.

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 170 zł za dzień pobytu, płatne na miejscu (cena 1020zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego).

 

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności.
W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest również zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia i stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

 

Liczba miejsc na każde zgrupowanie jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów. Osobą kontaktową jest dr Krzysztof Tokarz. Prosimy zgłaszać się mailowo na adres:
zgrupowanie@kurs-psychoterapii.pl

 

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed