Zgrupowania dydaktyczno-treningowe

Szanowni Państwo,

 

Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy psychoterapeutycznej w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia do certyfikatu. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii i należy je zdobyć przed rozpoczęciem nauki psychoterapii grupowej (3 i 4 rok szkolenia).

Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowym elementem szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii UJ CM i obejmuje 60 godzin zajęć.

 

W roku akademickim 2019/2020 kolejne zgrupowania dydaktyczno-treningowe odbędą się w terminach:

[1. 07.02 – 13.02.2021 – brak wolnych miejsc - zgrupowanie przeniesione - odbędzie się w terminie 27.06 - 03.07.2021]
[2. 27.09 – 3.10.2020 – brak wolnych miejsc]

Kolejne terminy zostaną ogłoszone w 2020 roku.

 

O terminie udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, dla których zabraknie miejsca we wskazanym terminie, będą uczestniczyć w drugim terminie zależnie od dostępności miejsc. Zadatek przeznaczony jest na pokrycie ogólnych kosztów organizacyjnych (wynajem sal, administracja itp.) i jest bezzwrotny.

 

Terminy wniesienia pełnych opłat dla kolejnych zgrupowań:
dla zgrupowania w pierwszym terminie: 2552zł płatne do zostanie ogłoszone w późniejszym czasie
dla zgrupowania w drugim terminie: 2552zł płatne do zostanie ogłoszone w późniejszym czasie

 

Cena każdego zgrupowania wynosi 2400zł+552zł (23% VAT), czyli brutto 2952 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote).
    

 

Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:     

PKO BP I Oddział w Krakowie  20 1020 2892 0000 5102 0153 0997.
        

 
Miejsce zgrupowania - hotel "Limanova" w Limanowej, ul. Sikorskiego 28, http://www.limanovahotel.pl/.

 

Koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia wynoszą 170 zł za dzień pobytu, (cena 1020zł obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego). Kwotę 1020zł należy wpłacić na konto hotelu w terminie 14 dni przed przyjazdem. Nr konta: 16 8804 0000 0030 0020 6444 0002 (ze względu na odległy termin koszt zakwaterowania może ulec niewielkim zmianom).

Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest również zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia i stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

 

Liczba miejsc na każde zgrupowanie jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów.

 

Osobą kontaktową jest dr med. Michał Mielimąka. Prosimy zgłaszać się mailowo na adres: zgrupowanie06092020@kurs-psychoterapii.pl

 

Z wyrazami szacunku,

Fundacja Psychomed