Zalecana literatura

 1. Aleksandrowicz J., Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów, Warszawa, PZWL, 1994.
 2. Aleksandrowicz J., Psychoterapia medyczna. Teoria i praktyka, Warszawa, PZWL, 1994.
 3. Aleksandrowicz J., Psychoterapia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów. Warszawa, PZWL, 2000.
 4. Cooper  M. Efektywność psychoterapii i poradnictwa psychologicznego. Warszawa, IPZ, 2010
 5. Czabała J. C., Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa, PWN, 2010
 6. Chertok L., De Saussure, Rewolucja psychoterapeutyczna. Warszawa, PWN, 1988.
 7. De Barbaro B. (red), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków, CM UJ, 1994.
 8. Eysenck H. J., Sens i nonsens w psychologii. Warszawa, PWN, 1992.
 9. Frankl V., Homo patiens. Warszawa, IW PAX, 1984.
 10. Freud Z., Poza zasadą przyjemności. Warszawa, PWN, 1994.
 11. Freud Z., Wstęp do psychoanalizy. Warszawa, PWN, 1992.
 12. Freud Z., Psychopatologia życia codziennego. Marzenia senne, Warszawa, PWN, 1987.
 13. Fonberg E., Nerwice. Warszawa, „Omega”, 1971.
 14. Gabbard G.O., Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. WUJ, Kraków, 2010
 15. Garfield S.L., Bergin A.E., Psychoterapia i zmiana zachowania. Warszawa, 1990.
 16. Grzesiuk L., Suszek H. (red), Psychoterapia. Eneteia 2011.
 17. Harris T.A., W zgodzie z sobą i z tobą. Warszawa, PAX, 1979.
 18. Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów. Warszawa, PWN, 1976.
 19. Jacobi J., Psychologia C.G. Junga. Warszawa, PAX, 1986.
 20. Jakubik A., Podstawowe kierunki psychiatrii dynamicznej. Warszawa, PZWL, 1989.
 21. Johnson S., Przemiana charakterologiczna. Warszawa, Agencja Wydawnicza J. Santorki, 1993.
 22. Johnson S., Osobowość symbiotyczna i jej leczenie. Warszawa, Agencja Wydawnicza J. Santorki, 1993.
 23. Jung C.G., Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Warszawa, Czytelnik, 1981.
 24. Kepner J.I., Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Warszawa, Pusty Obłok, 1991.
 25. Kępiński A., Psychopatologia nerwic. Warszawa, PZWL, 1986.
 26. Kępiński A., Lęk. Warszawa, PZWL, 1977.
 27. Kokoszka A., Drozdowski P., Wprowadzenie do psychoterapii. Kraków, Wydawnictwo AM, 1993.
 28. Kratochvil S., Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic. Warszawa, PWN, 1981.
 29. Kratochvil S., Społeczność terapeutyczna i psychoterapia grupowa w leczeniu nerwic. Warszawa, PWN, 1988.
 30. Kratochvil S., Podstawy psychoterapii. Poznań, Zysk i S-ka, 2003
 31. Leder S., Karwasarski B.D., Psychoterapia grupowa. Warszawa, PZWL, 1983.
 32. Leder S., Psychoterapia, psychiatria społeczna. Wybrane zagadnienia. Kraków, Biblioteka Psychiatrii Polskiej, 2000.
 33. Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska. Psychoterapia poznawczo – behawioralna. Paradygmat Warszawa 2008
 34. Orwid M., Pietruszewski K., Psychiatria dzieci i młodzieży. Kraków, Wydawnictwo CM UJ, 1993.
 35. Pawlik J., Psychoterapia analityczna. Warszawa, PWN 1981.
 36. Prochaska J. Norcross J. Systemy psychoterapeutyczne. Warszawa, IPZ, 2006.
 37. Rogers C.R., Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe., Wrocław, Thesaurus-Press, 1991.
 38. Siuta J., Psychologia zjawisk hipnotycznych. Kraków, WiR Partner, 2007
 39. Tomaszewski T., Psychologia. rozdz. V. Warszawa, PWN, 1975.
 40. Wolberg I.H., Hipnoza. Warszawa, PWN, 1975.
 41. Yudofsky S., Hales R., Neuropsychiatria. Wrocław, Elsevier Urban&Partner, 2010