Superwizja i terapia własna

Oferta superwizji (Kraków i Lublin) Oferta terapii własnej (szkoleniowej)

Grupa Balinta (Kraków)

 

Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z zasadami ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na stronie:

http://www.psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii

https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/

 

Lista certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP

https://sekcjanaukowapsychoterapii.org/lista-psychoterapeutow-i-superwizorow-snp-ptp/

 

 

Terapia własna (szkoleniowa) oraz superwizja winny być prowadzone przez certyfikowanych psychoterapeutów oraz superwizorów (w tym w ograniczonym zakresie godzinowym przez superwizorów aplikantów) zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami określanymi przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.