click tracking
KURS PSYCHOTERAPII

Informacje podstawowe

Katedra Psychoterapii UJ CM

Katedra Psychoterapii UJ CM
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

zapraszają do podjęcia
całościowego kształcenia podyplomowego przygotowującego do uzyskania

Certyfikatu Psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Rekrutacja 2020/21 - kurs
ZOSTAŁA OTWARTA

Szczegółowe informacje

Zapraszamy do podjęcia szkolenia

 

 

W związku z ogólnym zagrożeniem epidemiologicznym i nadrzędnymi decyzjami dotyczącymi organizacji zajęć informujemy, że pozostałe do przeprowadzenia w roku akademickim 2019/20 wykłady, seminaria i ćwiczenia zostaną zrealizowane on-line lub w zmienionych terminach zgodnie z harmonogramem:
aktualizacja - KRAKÓW: czerwiec-październik 2020,
aktualizacja - LUBLIN: czerwiec-październik 2020.

      

Studia i kurs całościowy przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego