Lublin - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2022

 

W roku akademickim 2022/23 w Lublinie rozpoczęła się kolejna edycja
całościowego, czteroletniego kursu psychoterapii przygotowującego
do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 


 

Rekrutacja na szkolenia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23 została zakończona.

Decyzje przesłano za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 07.09.2022

W razie pytań/niejasności prosimy o kontakt: 126331203

 


 

Termin nadsyłania zgłoszeń na kurs:
22.08.2022
(decyduje data nadania listu)

 

Dodatkowe informacje na temat naboru na rok 2022/23: 126331203

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w Lublinie w dniach:
2 - 4 września 2022 roku

 

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozmowy zostały przesłane mailowo.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 126331203

 

 


Informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii.
Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do przysyłania zestawu wymaganych dokumentów.

 

Rozpatrywane będą jedynie kompletne zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu zawierające:

 1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs.
 2. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną ankietę osobowa (doc/zip/docx) wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.
 3. Potwierdzenie wpłaty należności za udział w postępowaniu rekrutacyjnym - 75 PLN płatne przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”
  (PKO BP I Oddział w Krakowie; 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997).
 4. Kopię dyplomu lekarza/magistra.
 5. Zwięzły życiorys zawodowy.
 6. Ew. zaświadczenia o innych szkoleniach i wybrane przez kandydatkę/a dokumenty (np. zaświadczenia: o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego).
 7. Ew. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniane będą wyłącznie elementy szkolenia potwierdzone na piśmie.

 

Kompletne zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną. Ponadto zeskanowane podanie o przyjęcie na kurs, ankietę osobową oraz potwierdzenie dokonania opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informację o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do udziału w szkoleniu prowadzonym w formie studiów podyplomowych należy przesłać pocztą elektroniczną.

Po wpłynięciu dokumentów na skrzynkę pocztową wysłany zostanie w odpowiedzi link do ankiety elektronicznej, której wypełnienie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgłoszenia.

 

Adresy do przesyłania zgłoszeń

Katedra Psychoterapii UJ CM
ul. Lenartowicza 14 (piętro II)
31-138 Kraków

z dopiskiem: Kurs psychoterapii Lublin 2022 - zgłoszenie

zgloszenie_lublin_2022(at)kurs-psychoterapii.pl

 

 


Rozmowy kwalifikacyjne

 

Do oceny kandydatów pod uwagę brane są następujące kryteria:

 • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej)*,
 • przygotowanie teoretyczne (np. studia podyplomowe, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach specjalistycznych, stopnie/tytuły naukowe itp.)*,
 • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej)*,
 • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania (np. terapia własna)*,
 • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
 • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP*

* - wymagane udokumentowanie na piśmie.

 

Do rozmowy należy przystąpić mając w gotowości do okazania oryginały przesłanych wcześniej dokumentów.

 


Rekrutacja 2022

 

Opłata za część teoretyczną i ćwiczeniową na pierwszym i drugim roku szkolenia wynosi 6000 PLN brutto za jeden rok akademicki. Kolejne lata kursu są realizowane w ramach aneksów do umowy. Cena szkolenia jest ustalana na bieżąco z uwzględnieniem wysokości kosztów organizacji kursu i może ulec zmianie.

 

Informacje szczegółowe na temat szkolenia