Kraków - studia podyplomowe - edycja 2022


Rekrutacja na rok akademicki 2022/23

szczegółowe informacje na stronach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

 

Informacje podstawowe i ramowy program szkolenia

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat postępowania kwalifikacyjnego
 

Podstawy psychoterapii - rekrutacja

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie – 2.05.2022 – 25.08.2022

Elektroniczny system rekrutacji UJ

-----------

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii - rekrutacja

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie – 2.05.2022 – 31.08.2022

Elektroniczny system rekrutacji UJ

-----------

 

Informacje na temat studiów podyplomowych można uzyskać telefonicznie: 12 3411907

 


Wymogi formalne:

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii. Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

Do osób spełniających wymogi formalne zostanie wysłana informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę należy zgłosić się punktualnie z dokumentem tożsamości. W czasie rozmowy zostaną omówione kwestie dotyczące dotychczasowego doświadczenia zawodowego i planów szkoleniowych.

 

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria
(celowe jest przedłożenie w czasie rozmowy stosownych dokumentów/zaświadczeń):

  • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej),
  • przygotowanie teoretyczne,
  • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
  • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
  • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
  • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Uwzględniane będą wyłącznie elementy szkolenia potwierdzone na piśmie. (np. zaświadczenia o innych szkoleniach, o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego/uzupełniającego, zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, itp).

Szkolenie w ramach studiów podyplomowych jest realizowane na dwóch kierunkach: „Podstawy psychoterapii” (2 lata) i „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” (2 lata).