Kraków - szkolenie w psychoterapii, studia podyplomowe - edycja 2019

W roku akademickim 2020/21 rozpocznie się kolejna edycja studiów podyplomowych w psychoterapii prowadzonych przez

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii UJ CM.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat postępowania kwalifikacyjnego:

Podstawy psychoterapii

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii

 


Wymogi formalne:

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii. Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

Do osób spełniających wymogi formalne zostanie wysłana informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę należy zgłosić się punktualnie z dokumentem tożsamości. W czasie rozmowy zostaną omówione kwestie dotyczące dotychczasowego doświadczenia zawodowego i planów szkoleniowych.

 

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria
(celowe jest przedłożenie w czasie rozmowy stosownych dokumentów/zaświadczeń):

  • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej),
  • przygotowanie teoretyczne,
  • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
  • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
  • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
  • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.