Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii edycja 2019


Termin przysyłania zgłoszeń na szkolenie, które rozpocznie się w roku akademickim 2019/20

16.09.2019

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w Katedrze Psychoterapii UJ CM w dniach: 25, 26 i 27 września 2019 roku

O indywidualnym terminie i godzinie rozmowy poinformujemy po 16.09.2019


 

Jesienią 2019 roku w Krakowie rozpocznie się kolejna edycja
całościowego, czteroletniego kursu psychoterapii przygotowującego
do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Serdecznie zapraszamy do podjęcia szkolenia.

 


Rekrutacja 2019

informacje szczegółowe na temat trybu zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu:

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii. Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia zapraszamy do przysyłania zestawu wymaganych dokumentów.

 

Rozpatrywane będą jedynie kompletne zgłoszenia chęci uczestniczenia w szkoleniu zawierające:

 1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na kurs.
 2. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną ankietę osobową wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.
 3. Potwierdzenie wpłaty należności za udział w postępowaniu rekrutacyjnym - 50 PLN płatne przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”
  (PKO BP I Oddział w Krakowie; 20 1020 2892 0000 5102 0153 0997).**
 4. Kopię dyplomu lekarza/magistra.
 5. Zwięzły życiorys zawodowy.
 6. Ew. zaświadczenia o innych szkoleniach i wybrane przez kandydatkę/a dokumenty (np. zaświadczenia: o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego).**
 7. Ew. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.**

** - nie dotyczy osób, które uczestniczyły w bieżącym roku w postępowaniu rekrutacyjnym do udziału w szkoleniu prowadzonym w formie studiów podyplomowych.

 

Kompletne zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną. Ponadto zeskanowane podanie o przyjęcie na kurs, ankietę osobową oraz potwierdzenie dokonania opłaty za udział w postępowaniu rekrutacyjnym lub informację o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do udziału w szkoleniu prowadzonym w formie studiów podyplomowych należy przesłać pocztą elektroniczną.

 

Adresy do przesyłania zgłoszeń

Katedra Psychoterapii UJ CM
ul. Lenartowicza 14 (piętro II)
31-138 Kraków

z dopiskiem: Kurs psychoterapii Kraków 2019 - zgłoszenie

zgloszenie_krakow_2019@kurs-psychoterapii.pl

 

 


Rekrutacja 2019
informacje szczegółowe na temat rozmów kwalifikacyjnych

 

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w sierpniu i drugiej połowie września 2019 roku. O szczegółowym terminie spotkania powiadomimy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na rozmowę należy zgłosić się punktualnie z dokumentem tożsamości. W czasie rozmowy zostaną omówione kwestie dotyczące dotychczasowego doświadczenia zawodowego i planów szkoleniowych. Jest to zarazem okazja dla Kandydatów do ew. uzyskania informacji o szkoleniu, a także zapoznania się z umowami. Umowami objęte są zasady szkolenia organizowane w częściach zjazdów weekendowych (teoria, ćwiczenia, zgrupowanie). Zawarcie umowy zobowiązuje uczestnika do systematycznego udziału w zajęciach i terminowego opłacania kosztów udziału (czesnego, zadatków, opłat).

 

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej),
 • przygotowanie teoretyczne,
 • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
 • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
 • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
 • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

 


Rekrutacja 2019

Opłata za udział w części teoretycznej i ćwiczeniowej kursu w Krakowie w roku akademickim 2019/20 wynosi 4250 PLN brutto za jeden rok akademicki szkolenia.

Informacje szczegółowe na temat szkolenia

  

W związku z pytaniami absolwentów, uczestników i kandydatów do szkolenia w psychoterapii, informujemy, że wszystkie osoby, które ukończyły albo ukończą pełne czteroletnie szkolenie prowadzone przez Katedrę Psychoterapii UJ CM, a także zaliczą pozostałe wymagania, np. liczbę superwizji, doświadczenie w pracy z młodzieżą itd., mogą wystąpić z wnioskiem do Ministra Zdrowia o zaliczenie kształcenia za równoważne ze szkoleniem specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży.