Kraków - Studia podyplomowe

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21 została zakończona.

Osoby zainteresowane zapraszamy do podjęcia szkolenia w kolejnych edycjach.

 


 

W roku akademickim 2020/21 rozpocznie się kolejna edycja studiów podyplomowych w psychoterapii prowadzonych przez

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz Katedrę Psychoterapii UJ CM.

 

Informacje podstawowe i ramowy program szkolenia

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat postępowania kwalifikacyjnego:

Podstawy psychoterapii - rekrutacja
link bezpośredni do elektronicznego systemu rekrutacji UJ

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii - rekrutacja
link bezpośredni do elektronicznego systemu rekrutacji UJ
 

 

Informacje na temat studiów podyplomowych można znaleźć również na stronach MCKP UJ:
Podstawy psychoterapii oraz Szczegółowe zagadnienia psychoterapii.

 


Wymogi formalne:

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii. Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

Do osób spełniających wymogi formalne zostanie wysłana informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę należy zgłosić się punktualnie z dokumentem tożsamości. W czasie rozmowy zostaną omówione kwestie dotyczące dotychczasowego doświadczenia zawodowego i planów szkoleniowych.

 

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria
(celowe jest przedłożenie w czasie rozmowy stosownych dokumentów/zaświadczeń):

  • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej),
  • przygotowanie teoretyczne,
  • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
  • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
  • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
  • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

 

Szkolenie w ramach studiów podyplomowych jest realizowane na dwóch kierunkach: „Podstawy psychoterapii” (2 lata) i „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” (2 lata).