Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii oraz studia podyplomowe - edycja 2018

Rekrutacja na szkolenie prowadzone w formie studiów poduplomowych, które rozpoczyna się w roku akademickim 2018/19 została zakończona.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prowadzonym w formie kursu zapraszamy do przysyłania zgłoszeń zgodnie z informacją na stronie (do 17.09.2018r.)

 


Wymogi formalne:

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii. Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kurs,
  • kopia dyplomu lekarza/magistra,
  • ew. zaświadczenia o innych szkoleniach i wybrane przez kandydatkę/a dokumenty.

 

Do osób spełniających wymogi formalne zostanie wysłana informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę należy zgłosić się punktualnie z dokumentem tożsamości. W czasie rozmowy zostaną omówione kwestie dotyczące dotychczasowego doświadczenia zawodowego i planów szkoleniowych.

 

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

  • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej),
  • przygotowanie teoretyczne,
  • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
  • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
  • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
  • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.