Kraków - studia podyplomowe - edycja 2024


 

Zasady ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 


 

Podstawy psychoterapii (informacje o edycji 2024 udostępniane od kwietnia)

Rekrutacja (22.04.2024 – 22.08.2024)

 

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii (informacje o edycji 2024 udostępniane od kwietnia)

Rekrutacja (22.04.2024 – 29.08.2024)

 


 

Rekrutacja na rok akademicki 2024/25

szczegółowe informacje na stronach Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ (udostępniane od kwietnia 2024 roku)

 

Informacje podstawowe i ramowy program szkolenia

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat postępowania kwalifikacyjnego
 

Podstawy psychoterapii - rekrutacja

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie (22.04.2024 – 22.08.2024)

Elektroniczny system rekrutacji UJ

 

-----------

 

Szczegółowe zagadnienia psychoterapii - rekrutacja

Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie (29.04.2024 – 22.08.2024)

Elektroniczny system rekrutacji UJ

 

-----------

 

Informacje na temat studiów podyplomowych można uzyskać telefonicznie: 12 3411907

 


Wymogi formalne:

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii. Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Do osób spełniających wymogi formalne zostanie wysłana informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę należy zgłosić się punktualnie z dokumentem tożsamości. W czasie rozmowy zostaną omówione kwestie dotyczące dotychczasowego doświadczenia zawodowego i planów szkoleniowych.

 

Do oceny kandydatów pod uwagę brane są następujące kryteria (należy uwzględnić przy kompletowaniu dokumentacji):

  • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej)*,
  • przygotowanie teoretyczne (np. studia podyplomowe, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach specjalistycznych, stopnie/tytuły naukowe itp.)*,
  • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej)*,
  • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania (np. terapia własna)*,
  • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
  • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP*

* - wymagane udokumentowanie na piśmie.

 

Do rozmowy należy przystąpić mając w gotowości do okazania oryginały przesłanych wcześniej dokumentów.

 

Uwzględniane będą wyłącznie elementy szkolenia potwierdzone na piśmie (np. zaświadczenia o innych szkoleniach, o rozpoczęciu terapii własnej, o superwizowaniu własnej pracy klinicznej, o zatrudnieniu, o rozpoczęciu/ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego/uzupełniającego, zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, itp).

 

Szkolenie w ramach studiów podyplomowych jest realizowane na dwóch kierunkach: „Podstawy psychoterapii” (2 lata) i „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii” (2 lata).