Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe 2016

Szanowni Państwo,

 

         Zgrupowanie dydaktyczno-treningowe umożliwia zapoznanie się z elementami pracy w grupie. Uzyskanie tej wiedzy jest szczególnie ważne na początku szkolenia. Doświadczenie to jest niezbędne w nauce psychoterapii. Uczestnictwo w zgrupowaniu umożliwia zaliczenie 60 godzin doświadczenia własnego, wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

 

         Proponujemy w roku akademickim 2015/16 następujące terminy zgrupowań dydaktyczno-treningowych:

14.02 - 20.02.2016
22.05 - 28.05.2016
25.09 - 01.10.2016 

 

         Prosimy przesyłać zgłoszenia udziału do 10.12.2015r. ze wskazaniem terminu głównego oraz rezerwowego wraz z dowodem wpłaty zaliczki w wysokości 400zł.
O terminie udziału decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, dla których zabraknie miejsca we wskazanym terminie głównym, będą uczestniczyć w wybranym terminie rezerwowym. Zaliczka przeznaczona jest na pokrycie ogólnych kosztów organizacyjnych (wynajem sal, itp.) i jest bezzwrotna. Terminy wniesienia pełnych opłat dla kolejnych zgrupowań: 1.02, 1.05, 1.09.2016r.

 

         Cena każdego zgrupowania wynosi 2200zł+506zł (23% VAT), czyli brutto 2706 zł (dwa tysiące siedemset sześć złotych; w tym 400zł zaliczki). Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Fundacji  „Psychomed”:

PKO BP I Oddział w Krakowie  20 1020 2892 0000 5102 0153 0997

        

         Miejsce zgrupowania - hotel "Pod Dębami" w Osieczanach koło Myślenic.
         W Osieczanach znajdują się drogowskazy prowadzące do hotelu, a na stronie www.poddebami.pl jest umieszczona mapka. Telefon do hotelu: 12 373 93 20. Koszty zakwaterowania i wyżywienia wynoszą ok. 750 zł, płatne na miejscu (cena obejmuje 6 noclegów i 3 posiłki dziennie - od kolacji pierwszego dnia o godz. 18:00 do obiadu dnia ostatniego).

 

         Zgrupowanie rozpoczyna się o godzinie 19:30 zebraniem społeczności w sali społeczności, a kończy ok. 13:00. Na zgrupowanie należy zgłosić się punktualnie tzn. najpóźniej na zebranie społeczności. W razie spóźnienia nawet niezawinionego przez Państwa, nie będzie można uczestniczyć w zgrupowaniu. Konieczne jest również zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia i stroju do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

 

         Liczba miejsc na każde zgrupowanie jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów. Osobą kontaktową jest dr Dorota Stolarska. Prosimy zgłaszać się mailowo na adres:

zgrupowanie2016@kurs-psychoterapii.pl

 

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Psychomed