Program czteroletniego kształcenia w psychoterapii

Całościowy, czteroletni program szkolenia jest realizowany w dwóch częściach (łącznie 8 semestrów):

 • Podstawy psychoterapii (4 semestry; 300 godzin),
 • Szczegółowe problemy psychoterapii (4 semestry; 300 godzin).

   

Szkolenie obejmuje 600 godzin dydaktycznych realizowanych w czasie 40 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych; po 15 godzin dydaktycznych) w okresie 4 lat:

 • 345 godzin wykładów i seminariów prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów,
 • 255 godzin ćwiczeń w małych grupach (ok. 10 osób).

   

Zagadnienia omawiane na wykładach i seminariach obejmują (210 godzin):

 • wprowadzenie do psychoterapii (indywidulnej, grupowej, par, rodzin),
 • diagnozę dla potrzeb psychoterapii,
 • podstawy medycyny dla psychologów (w tym elementy współczesnej diagnostyki psychiatrycznej oraz farmakoterapii)
 • podstawy psychologii dla lekarzy (w tym teorie osobowości)
 • neuronaukę (w tym neuroobrazowanie) i postępy psychopatologii,
 • podejście psychoanalityczne i psychodynamiczne,
 • podejście poznawcze i behawioralne,
 • podejście systemowe,
 • podejście integracyjne,
 • podejście medyczne,
 • kliniczne i naukowe metody oceny skuteczności psychoterpaii,
 • podstawy hipnozy.

 

  Omawiane są ponadto zasady prowadzenia psychoterapii (135 godzin):

 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń osobowości,
 • schizofrenii,
 • depresji,
 • zaburzeń seksualnych,
 • uzależnień,
 • pacjentów chorych somatycznie,
 • dzieci i młodzierży,
 • par.

 

Ćwiczenia (255 godzin) odbywają się w małych grupach (ok. 10 osób + prowadzący) i pozwalają na nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia zarówno psychoterapii indywidualnej, jak i psychoterapii grupowej.

  

W czasie seminariów, ćwiczeń oraz zgrupowania dydaktyczno treningowego uczestnicy zapoznają się z wybranymi technikami stosowanymi w psychoterapii m.in. z:

 • techniką wolnych skojarzeń,
 • sugestii,
 • sterowanych wyobrażeń,
 • rysunku,
 • elementami techniki hipnozy,
 • elementami psychodramy i pantomimy,
 • technikami relaksacyjnymi,
 • genogramem.

   

Dodatkowo słuchacze zyskują dostęp do odpłatnych form uzupełniających kształcenie:

 • superwizji grupowej i indywidualnej (wybór formy superwizji i superwizora dokonywany jest indywidualnie),
 • psychoterapeutów certyfikowanych przez PTP - w celu odbycia terapii szkoleniowej (indywidualnej lub grupowej - wybór formy terapii i terapeuty dokonywany jest indywidualne przez słuchacza),
 • zgrupowania dydaktyczno treningowego (obejmuje 60 godzin terapii szkoleniowej; element kształcenia wymagany do zaliczenia drugiego roku),
 • kursów uzupełnijących (np. kursu techniki hipnozy klasycznej),
 • stażów specjalistycznych w Zakładzie Psychoterapii SU w Krakowie.

   

Po zakończeniu drugiego roku szkolenia uczestnik zyskuje możliwość prowadzenia pod superwizją psychoterapii, za którą jednostka zatrudniająca może otrzymać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia (przy spełnieniu pozostałych wymogów formalnych określanych przez NFZ).
  
Katedra Psychoterapii oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ prowadzą całościowe szkolenie w psychoterapii już od kilkunastu lat. Łącznie kształcenie ukończyło już ponad 700 słuchaczy!
Poza Krakowem edycje kursu ogranizowane są również w Warszawie i Lublinie. Program szkolenia jest regualrnie aktualizowany.

 

Szkolenie z zakresu „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe problemy w psychoterapii” przygotowuje słuchaczy do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zgodnie z trybem uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu określone są przez Polskie Towarzystwo Psychiartyczne, które atestowało program tego kształcenia.
 

Zajecia prowadzone w Krakowie odbywają się w: