Kraków - kurs psychoterapii - Katedra Psychoterapii UJ CM i MCKP UJ

Nabór słuchaczy na kurs psychoterapii w Krakowie w roku akademickim 2014/15 został zakończony.

Harmonohram zajęć można znaleźć na stronie: rok akademicki 2014/2015

 
Serdecznie zapraszamy do podjęcia szkolenia w kolejnych edycjach!

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat szkolenia udzielają:
dr n. hum. Dorota Stolarska oraz dr n. med. Michał Mielimąka (rekrutacja@kurs-psychoterapii.pl)


 

Termin składania dokumentów: 1 marca 2014 r.31 sierpnia 2014 r.

 

Zgłoszenia przyjmuje się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji MCKP UJ