Grupa Balinta

 

Katedra Psychoterapii UJ CM

wraz z 

Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego CM 

 

serdecznie zaprasza 

zainteresowanych psychologów i psychoterapeutów

do uczestnictwa w 

 

GRUPIE BALINTA

 

odpłatnym szkoleniu w ramach projektu

Szkoła Liderów Grup Balinta

 

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu we wtorki lub piątki

w Katedrze Psychoterapii przy ulicy Lenartowicza 14 w Krakowie. 

 

Grupa prowadzona jest przez Jolantę Jocz, 

lidera i superwizora grup Balinta, 

psychoterapeutę PTP, superwizora-aplikanta PTP.

 

Grupa dedykowana jest psychologom i/lub szkolącym się psychoterapeutom 

pragnącym wzbogacić swoje doświadczenie zawodowe  o pogłębione rozumienie zjawisk psychologicznych zachodzących pomiędzy psychologiem i/lub psychoterapeutą a pacjentem w procesie tworzącej się między nimi relacji. 

Grupa stwarza możliwość odbarczenia emocjonalnego 

oraz poszerza rozumienie emocji własnych wynikających z relacji pomocowej.

 

Uczestnictwo w grupie Balinta można uwzględnić jako superwizję 

lub terapię własną szkoleniową (doświadczenie własne) w wymaganym pensum godzinowym 

do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu 

pod nr tel. +48 600 993 775 lub 12 633 12 03