click tracking
Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii oraz studia podyplomowe - edycja 2018 | KURS PSYCHOTERAPII

Kraków - całościowy, czteroletni kurs psychoterapii oraz studia podyplomowe - edycja 2018

Rekrutacja na szkolenie w Krakowie, które rozpocznie się w roku akademickim 2018/19 została otwarta!

 

Szczegółowe informacje oraz możliwość zgłoszenia udziału w rekrutacji dostępne są na stronach:

Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

oraz Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów UJ

 


Wymogi formalne:

 

Szkolenie adresowane jest do osób zainteresowanych nauczeniem się teorii i praktyki psychoterapii. Mogą w nim uczestniczyć osoby z wyższym wykształceniem medycznym (lekarze) i innym wyższym stopnia magisterskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na kurs,
 • ankieta osobowa wraz z upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych,
 • kopia dyplomu lekarza/magistra,
 • życiorys zawodowy,
 • ew. zaświadczenia o innych szkoleniach i wybrane przez kandydatkę/a dokumenty.

 

Do osób spełniających wymogi formalne zostanie wysłana informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę należy zgłosić się punktualnie z dokumentem tożsamości. W czasie rozmowy zostaną omówione kwestie dotyczące dotychczasowego doświadczenia zawodowego i planów szkoleniowych. Jest to zarazem okazja dla Kandydatów do ew. uzyskania informacji o szkoleniu a także zapoznania się z umowami (kurs). Umowami objęte są zasady szkolenia organizowane w częściach zjazdów weekendowych (teoria, ćwiczenia, zgrupowanie). Zawarcie umowy zobowiązuje uczestnika do systematycznego udziału w zajęciach i terminowego opłacania kosztów udziału (czesnego, zadatków, opłat).

 

W czasie rozmów kwalifikacyjnych brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • doświadczenie zawodowe (wstępne doświadczenie w pracy klinicznej),
 • przygotowanie teoretyczne,
 • specjalizacja podyplomowa – planowana, rozpoczęta lub ukończona (np. w psychiatrii, psychologii klinicznej),
 • doświadczenia w poznawaniu własnej psychiki i funkcjonowania,
 • predyspozycje indywidualne do wykonywania psychoterapii,
 • aktualne i aktywne członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.